Abyśmy mogli poprawnie zdiagnozować Twój problem, chcielibyśmy, abyś wysłał nam wiadomość zawierającą następujące informacje:


    Szczegółowy opis problemu. Jeśli wyświetlane są okna z komunikatem błędu, kody błędów lub inne powiadomienia, skopiuj ich zawartość lub dołącz zdjęcie / zrzut ekranu.

    Pamiętaj, aby wskazać platformę do gier, z którą związany jest problem (PC, PS4 lub Xbox One).

    Jeśli Twój problem jest związany z platformą Windows® PC, wyślij nam plik diagnostyczny DirectX wygenerowany w Twoim systemie.DxDiag to narzędzie diagnostyczne DirectX, które zbiera informacje o sprzęcie komputerowym, systemie operacyjnym i zainstalowanych sterownikach.

Zawsze, gdy wystąpi awaria, niska wydajność lub niektóre problemy graficzne - ta informacja jest ważna przy rozwiązywaniu problemów.

Plik nie zawiera żadnych danych osobowych, więc można go upublicznić.


    Oto kroki, które należy wykonać, aby wygenerować plik:


1. Otwórz pulpit systemu Windows.

2. Naciśnij klawisz Win + R na klawiaturze (klawisz Windows i klawisz R razem), aby otworzyć okno Uruchom.

3. W polu "Otwórz:" okna Uruchom wpisz dxdiag.

4. Kliknij przycisk OK lub klawisz Enter, aby otworzyć narzędzie diagnostyczne DirectX.

5. Po wyświetleniu monitu o sprawdzenie, czy sterowniki są podpisane cyfrowo, wybierz opcję Tak.

6. W oknie narzędzia diagnostycznego DirectX kliknij opcję Zapisz wszystkie informacje.

7. W oknie "Zapisz jako" informacje powinny zostać zapisane jako plik tekstowy (.txt).

8. Wybierz katalog, w którym plik zostanie zapisany, i naciśnij opcję "Zapisz".

9. Zwykle wygodniej jest używać dostępnego katalogu, na przykład pulpitu.

10. Teraz możesz przesłać nam swój plik dxdiag.txt w formularzu zgłoszenia.Na koniec załącz powyższe dane do wiadomości i prześlij ją nam.