Nie martw się - poniższa procedura nie spowoduje usunięcia zapisanych danych gier. Wyczyść pamięć podręczną konsoli, wykonując następujące czynności:


1. Wyłącz PlayStation 4, naciskając przycisk zasilania na panelu przednim. Wskaźnik zasilania zacznie migać przez kilka chwil, zanim konsola się wyłączy.


2. Po wyłączeniu PlayStation 4 naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania. Zwolnij go po usłyszeniu dwóch sygnałów: jeden po pierwszym naciśnięciu, a drugi po 7 sekundach.


3. Podłącz kontroler DualShock 4 za pomocą dostarczonego kabla USB i naciśnij przycisk PS na kontrolerze.


4. Wybierz "Odbuduj bazę danych".Dodatkowo upewnij się, że gra została poprawnie zainstalowana wraz ze wszystkimi jej aktualizacjami.