Zanim zaczniesz, upewnij się, że instalujesz grę z konta administratora.


1. Włóż płytę do napędu DVD komputera. Pojawi się okno z prośbą o wybranie języka instalacji. Jeśli okno nie pojawi się w krótkim czasie, kliknij dwukrotnie ikonę Komputer na pulpicie systemu Windows®, kliknij dwukrotnie ikonę napędu DVD i ikonę pliku Setup.exe.


2. Po wybraniu języka pojawi się okno instalacji. Wybierz opcję "Zainstaluj Pure Farming 2018". Jeśli oprogramowanie klienta Steam® nie jest zainstalowane na komputerze, aplikacja zasugeruje jego zainstalowanie. Podczas procedury instalacji możesz zostać poproszony o zezwolenie na uruchomienie oprogramowania klienckiego Steam®. Potwierdź swoją zgodę na uruchomienie oprogramowania. Co więcej, w oknie pojawi się żądanie zalogowania się do istniejącego konta Steam® lub utworzenia nowego.


3. Po zainstalowaniu oprogramowania klienta Steam® zostaniesz poproszony o wpisanie kodu produktu. Kod można znaleźć w oddzielnym arkuszu kodu.


4. Po zakończeniu instalacji Pure Farming 2018 powinien pojawić się w sekcji Biblioteka gier Steam®.


5. Po zakończeniu instalacji gry aktualizacje krytyczne zostaną pobrane i zainstalowane, więc upewnij się, że masz stabilne połączenie internetowe podczas instalacji gry.


Kliknij dwukrotnie nazwę gry, aby ją uruchomić. Jeśli zgodziłeś się utworzyć skróty na pulpicie i w menu Start, możesz również uruchomić grę za pomocą skrótu.